EasyDNNNews

Žena himna
Ostalo
Davor Špišić

Žena himna

SLOBODAN ULAZ

Biografska drama Žena himna Davora Špišića odabrana je kao najbolja među 60-ak dramskih tekstova koji su pristigli na natječaj "Marin Držić". Prvonagrađeni dramski tekst i ove godine čitaju studenti 4. godine Preddiplomskog studija glume Umjetničke akademije Split. 

Žena himna

Žena himna, Davora Špišića zrela je, dramaturški vješta i inovativno izgrađena biografska drama o Pauli Preradović, hrvatskoj pjesnikinji i književnici, unuci Petra Preradovića koja je zapamćena kao autorica austrijske himne. Ipak Žena himna puno je više od biografske drame, ona od osnovnih elemenata jednog kompleksnog života minuciozno veze sudbinu žene ispred svog vremena. Žene koja je, ne vlastitim odabirom, gurnuta na vjetrometinu burne povijesti od početka 20. stoljeća do kraja Drugog svjetskog rata. Reducirana u izrazu, usredotočena samo na bitno i sa svega četvoro glumaca drama provlači sudbinu Paule Preradović kroz sve ključne političke pojave prve polovine 20. stoljeća, koje su odredile svijet u kojem danas živimo. Raspadi Carstava, rast nacionalizma, diktature komunizma i nacizma, užasi dva svjetska rata… ovdje su prelomljeni kroz sudbinu snažne žene, na način da se drama ni jednog trenutka ne gubi u masovnim scenama i velikim političkim prevratima, ostajući uvijek duboko intimna i nježna priča o hrabroj ženi na udaru povijesti. Žena himna, drama o politici kao sudbini, originalni je dramski predložak koji nudi zahvalan materijal za kreativno čitanje na sceni.