34. MD

Večer s Marulićem
Ostalo

Večer s Marulićem

Sudjeluju: Odsjek za hrvatski jezik i književnost (FF u Splitu), UMAS, HNK Split

Večer s Marulićem

U sklopu Marulićevih dana održat će se znanstveno-književna večer posvećena ocu hrvatske književnosti – Marku Maruliću. Kako bi se izbjegla uniformiranost i tradicionalni koncept ex cathedra predavanja, ali i privukla mlađa publika, večer će se organizirati u caffe baru/knjižnici, u Papalićevoj ulici, za koju se pretpostavlja da je rodno mjesto velikoga pjesnika. Ovaj popularno-znanstveni događaj zamišljen je u formi moderiranih kraćih izlaganja profesora s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu, a temeljit će se na kapitalnim Marulićevim djelima, ali i javnosti slabo poznatim epigramima koji sadrže rugalačku tematiku. Tematici će se pristupiti s jezikoslovnog, književnoteorijskog i didaktičkog aspekta, a program će oplemeniti i studenti UMAS-a i glumci HNK-a koji će čitati ulomke iz djela i epigrama. S obzirom na otvoren karakter izlaganja, izlagači i moderator poticat će javnost i gledatelje na diskusiju čija je svrha upoznavanje publike s malo poznatim aspektom Marulićeva stvaralaštva te različitim konceptima iščitavanja njegova djela.