34. MD

Ča-more-judi
Ostalo

Ča-more-judi

26. pjesnička smotra mladih SDŽ na čakavskom govoru

Ča-more-judi

 

PROGRAM

10:00 - Polazak jedrenjakom Polaris iz Splita ispred Lučke kapetanije (gosti HNK Split, učenici i mentori finalisti)
11:00 - Polaganje vijenca na kuću boravka Marka Marulića u Nečujmu

-       himna – klapa  Maestral, OŠ Visoka/klapa Luč, OŠ Lučac

-       pozdravne riječi

-       polaganje vijenca

11:45 - Program 26. manifestacije Ča – more – judi
12:45 - Ručak na jedrenjaku Polaris
14:00 - Isplovljavanje za Split
15:00 - Uplovljavanje u splitsku luku