30 marulicevi dani detalj predstave

Identitluk (Prema motivima zbirke eseja U ime identiteta Amina Maaloufa)
Drama
Autorski projekt Tanje Miletić Oručević i ansambla

60 minuta bez pauze

Identitluk (Prema motivima zbirke eseja U ime identiteta Amina Maaloufa)

„Identitluk“ na iznimno satiričan i duhovit način progovara o našim etničkim i vjerskim antagonizmima, o kontaminiranosti velikim nacionalno-povijesnim naracijama, o zastrašujućem zadahu prošlog rata oko čijeg početka, tijeka i ishoda još uvijek ne možemo postići bilo kakav konsenzus. 

Identitluk (Prema motivima zbirke eseja U ime identiteta Amina Maaloufa)

Slijedeći Amina Maaloufa i njegovu zbirku eseja „U ime identiteta“ ne samo kao neku vrstu tematskog nego i idejnog uporišta, predstava „Identitluk“ želi otvoreno upozoriti na opasnost od zamjene pojma identitet pojmom pripadnosti, kao opasne prakse koja najčešće dovodi do ratova, opasnih totalitarnih ideologija i terorizma. To je ono što Maalouf naziva „ubojiti identiteti“, odnosno svođenje identiteta na jednu jedinu pripadnost koja ljude stavlja u netolerantan, sektaški, vladajući položaj, te ih često pretvara u samoubojice ili njihove zagovaratelje. Želimo još jednom p(r)okazati kako je taj pogled na svijet, po kojemu se treba i mora solidarizirati samo s „našima“ jer pripadaju našoj zajednici, a mlake među „nama“ treba kazniti ili ih barem odbaciti kao izdajnike, zapravo je supstrat i ne tako daleki eho ratova vođenih 90-ih godina prošlog stoljeća.

Režija

Tanja Miletić Oručević

Dramaturgija

Dragan Komadina

Scenografija i kostimografija

Sabina Trnka

Glazba / muzika

Husein Oručević

Safeta Hadžiavdić

Ajla Hamzić

Ema Marić

Fatima Kazazić Obad

Lejla Peco

Amela Kreso

Nenad Kovačević

Ivo Krešić

Tereza Bevanda Duspara

Jelena Kordić Kuret

Vuk Vesović

Nedim Malkočević

Hamza Đulagić - Đulo

Dražen Pavlović

Ante Šarac

Ivan Skoko